Merkelapp-arkiv: rostemne

Resultat, rostemne 2014.

rotemne 2014

Færing
1. Sigmund & Berner     6 min 16 sek
2. Arve & Jostein           6 min 45 sek
3. Even & Svein Arild    14 min 20 sek

Vikingskip
1. Bjørkedalskarane      12 min 17 sek (Ask 6:08 Birk 6:09)
2. Bjørkedalsdamene    13 min 39 sek (Birk 6:57 Ask 6:42)
3. Mix                             13 min 56 sek (Ask 7:16 Birk 6:56)
4. Freidig 4H                  14 min 06 sek (Birk 6:39 Ask 7:27)
5. Team I                        16 min 44 sek (Birk 7:12 Ask 9:32)
6. Team II                       20 min 12 sek (Ask 11:32 Birk 8:40)

Rostemne på Bjørkedalsvatnet

Rostemne på BjørkedalsvatnetLaurdag 30. august frå kl 12.00.

Lag, organisasjonar, spontane grupper og einskildpersonar vert inviterte til å melde seg på. Vi held båtar, men du kan også ta med din eigen båt om du gjerne vil det.

Det vert høve til å kappro i vikingskip (10 roarar + høvedsmann) og i færingar (1-2 roarar). Vi kan hjelpe med høvedsmann om det trengst.

Alt skjer på Helset-sida av Bjørkedalsvatnet (sørlegaste enden).Enkel matservering; lapskaus, kaffi, saft og sveler.

Deltakaravgift for mannskap: kr 100 pr person. Då kan du ro så mange gongar du vil, både i vikingskip og i færing. Gratis for barn og unge under atten år. Påmelding til keipen[a]online.no. Vi taklar det om folk dukkar opp og vil ro utan å vere påmeldt også, men det er veldig greitt om de seier i frå på førehand.