Merkelapp-arkiv: Båtdraging

Bildeinnsamling 26. januar

Sjøsetting av "Olav Tryggvason" på Bjørkedalen i Volda i 1997. (Foto: Jakob Helset)

Sjøsetting av «Olav Tryggvason» 1997. (Foto: Jakob Helset)

Bjørkedal kystlag byr inn til bildesøndag på Ungdomshuset på Bjørkedalen 26. januar frå kl 14.00.

Bjørkedal kystlag oppmodar alle som sit på gamle bilde av båtdragingar spesielt, men også andre bilde som har noko med båtbygging å gjere, om å ta med seg desse denne søndagen. Kystlaget ønskjer å avfotografere bilda og registrere dei. Det gjer ikkje noko om bilda sit fast i eit album.

Så langt vi rekk vil bilda verte fotografert denne dagen. Om det vert mange og vanskelig å rekke alle, kan det vere snakk om å låne bilda for å jobbe med dei seinare. Vi har kunnige folk til å hjelpe med fotograferinga.

Forbundet KYSTEN har gåande ein kampanje som kallast «Adopter eit kystkulturminne». Bjørkedal kystlag har valt båtdraging, eller heile prosessen med å få båtane frå båtskota og ned på sjøen, som sitt kulturminne. Bildeinnsamlinga er eit ledd i arbeidet med denne kampanjen.

Det vert også råd å få kjøpe seg ein matbit mens ein drøser over bilda; smørbrød, sveler, kaker, kaffi, saft.

FRÅ ARKIVET: Båtdraging hekksbåten 2009

Kystlagets gamle heimeside blir nå lagt ned, men det er fleire godbitar som er vært å trekkje fram frå «arkivet». Til dømes Båtdraging hekksbåten 2009 med tekst og bilete av Jørn Olav Løset frå 12. juli 2009:

Båtdraging av hekksbåten 11. juli som vart bygd vinter/vår 2009 i Jakobsskotet på Bjørkedalen. Ein hekksbåt er ein variant av kutteren med spesielt lang hekk for å gi større dekksareal bak styrehuset. Hekksbåtane vart utvikla tidleg på 1900-tallet som ein etterfylgjar til Møringsbåtane. Hekksbåtane vart også kallla Mørekutter. Den første vart truleg bygd av Sjur Bjørneset på Bjørneset i Volda. Båtene var populære i mellomkrigstida, men har ikkje vore bygd etter andre verdenskrig. Denne hekksbåten er bygd for Rune Husevåg på Eid, som skal bruke den som fritidsbåt. Denne har en 80 dieselmotor, men skal også riggast etterkvart. Båten er 36 fot lang, med god plass under dekk, reine hytta på sjøen!