Styret, båtsamlinga

Styret i Bjørkedal båtsamlingar  2013

Rasmus Løset (leiar)
Dag Inge Bjørkedal
Ottar Kåre Bjørkedal
Per K. Helset
Terje Følsvik

Arve Bjørkedal (vara)
Jakob S. Bjørkedal (vara)

Revisor: Olav Nilsen
Valnemd: Anders Fred Bjørkedal og Tove Aurdal Hjellnes

Styret vart vald på årsmøtet 1. april 2017.