Bjørkedal båtsamlingar

Bjørkedal båtsamlingar vart utskilt som eige lag frå Bjørkedal kystlag i 2007. Båtsamlingane ligg ved Laurdalselva på Søre Bjørkedal og inneheld ei operativ oppgangssag, modellar av dei tradisjonelle båttypane som har vore bygde på Bjørkedalen gjennom tidene, forutan eit tjuetalls gamle bjørkedalsbåtar. Fleire av husa i båtsamlingane er tradisjonelle vestnorske grindbygg, som er flytta hit fra andre stadar.

Skog og handverksdag 25. august 2012

Skog og handverksdag 25. august 2012