Årsmøte 2015

Kystlag hadde årsmøte i Jakobsskotet på laurdag 25. april. Tove Aurdal leia møte, årsmelding og regneskap blei godkjent.  Valnemnda sitt forslag til nytt styre blei vedtatt. Tove Aurdal Hjellnes vart attvalt som leiar, styremedlemmer er Ann-Elin Haugland Bjørkedal, Frode Pilskog, Steinar Lyngnes og Heidi Thöni Sletten. Varamedlemmer er Birte Einan, Arve Bjørkedal, Arvid Stokkenes og Hans Høydalsnes. Årsmøtedagen blei sjølv sagt avslutta med årsmøtefest med servering av klippfisk og kornøl i Jakobsskotet. Takk for maten, Arne!

Processed with Moldiv