Jubileumsfest og årsmøte

07 festKystlag hadde årsmøte utanfor Jakobsskotet på laurdag 5. april. Tove Aurdal leia møte, årsmelding og regneskap blei godkjent.  Valnemnda sitt forslag til nytt styre blei vedtatt. Tove Aurdal Hjellnes vart attvalt som leiar, styremedlemmer er Ann-Elin Haugland Bjørkedal, Frode Pilskog, Heidi Thöni Sletten og Steinar Lyngnes. Varamedlemmer er Birte Einan, Arve Bjørkedal, Ottar Bjørneset og Arvid Stokkenes (ny).  Erlend Helset gjekk ut frå styre etter mange år, takk for mange års innsats!

Årsmøtedagen blei avslutta med jubileumsfest i Jakobsgarden med servering av klippfisk og kornøl. Les meir på Forbundet KYSTENs heimesider.