FRÅ ARKIVET: Båtdraging hekksbåten 2009

Kystlagets gamle heimeside blir nå lagt ned, men det er fleire godbitar som er vært å trekkje fram frå «arkivet». Til dømes Båtdraging hekksbåten 2009 med tekst og bilete av Jørn Olav Løset frå 12. juli 2009:

Båtdraging av hekksbåten 11. juli som vart bygd vinter/vår 2009 i Jakobsskotet på Bjørkedalen. Ein hekksbåt er ein variant av kutteren med spesielt lang hekk for å gi større dekksareal bak styrehuset. Hekksbåtane vart utvikla tidleg på 1900-tallet som ein etterfylgjar til Møringsbåtane. Hekksbåtane vart også kallla Mørekutter. Den første vart truleg bygd av Sjur Bjørneset på Bjørneset i Volda. Båtene var populære i mellomkrigstida, men har ikkje vore bygd etter andre verdenskrig. Denne hekksbåten er bygd for Rune Husevåg på Eid, som skal bruke den som fritidsbåt. Denne har en 80 dieselmotor, men skal også riggast etterkvart. Båten er 36 fot lang, med god plass under dekk, reine hytta på sjøen!