Årsmøte, laurdag 27. april

Kystlag hadde årsmøte i sola utanfor Jakobsskotet på laurdag 27. april. Tove Aurdal leia møte, årsmelding og regneskap blei godkjent.  Valnemnda sitt forslag til nytt styre blei vedtatt. Tove Aurdal Hjellnes vart attvalt som leiar, styremedlemmer er Ann-Elin Haugland Bjørkedal, Frode Pilskog, Heidi Thöni Sletten og Steinar Lyngnes. Varamedlemmer er Birte Einan, Arve Bjørkedal, Ottar Bjørneset og Erlend Helset. Ståle Mek gjekk ut frå styre etter over ti års. Han blei takka for ein verdifull i innsats i kystlaget. Årsmøtedagen blei sjølv sagt avslutta med årsmøtefest med servering av klippfisk og kornøl, i år på Ungdomshuset. 

Årsmøte laurdag 27. april

Årsmøte i kald sola utanfor Jakobsskotet.