Bjørkedal kystlag vart skipa i 1994, som ei lokalforeining av Forbundet KYSTEN. Vi arbeider for bevaring og bruk av element innan sunnmørsk kystkultur, med særleg vekt på handverk og tradisjonar, og på bevaring og bruk av båtar bygde på Bjørkedalen eller andre stadar i Volda.

Kystlaget har i dag om lag 120 medlemmar, dei fleste frå Volda, nokre frå kommunane omkring og frå andre stadar i landet.